els 8 néts

"Viure és envellir" ¡Força! Endavant sempre!

diumenge, 28 de desembre de 2008

TeN Fe (...) iNoNoCeNT!EI! cOntAr hOy Es 28 Y cElEbrAmOs El dÍA dE lOs SAntOs InOcEntEs (…)Ah! lEs llUfEs dE pApEl dE pErIÓdIcO pOr fA!
.
Ei! CoMPTeu-Hi aVui SoM 28 i CeLeBRreM el Dia DeLs SaNTS iNNoCenTS (…)aH! Les LLuFeS De PaPer De DiaRi PoR Fa!
EstEU AvIsAts (…) rOf rOf jOsEp


EI! cOntAr hOy Es 28 Y cElEbrAmOs El dÍA dE lOs SAntOs InOcEntEs (…)
Ah! lEs llUfEs dE pApEl dE pErIÓdIcO pOr fA!
.
Ei! CoMPTeu-Hi aVui SoM 28 i CeLeBRreM el Dia DeLs SaNTS iNNoCenTS (…)
aH! Les LLuFeS De PaPer De DiaRi PoR Fa!

EstEU AvIsAts (…) rOf rOf jOsEp

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*CoMeNÇaMeNT+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ +*+*+*+*+*+cOmEnçAmEnt *+*+*+*+*