els 8 néts

"Viure és envellir" ¡Força! Endavant sempre!

divendres, 30 d’octubre de 2009

potser?

les 8 granotes són els anys que pateixo d'esclerosis lateral amiotròfica (((ELA)))

Potser? Ni que ho diguis l’altre dia pensava que m’hauria d’aprimar!

Potser fer mes deport del que faig...impossible dels impossibles!

Potser hauria sols menjar pomes i encara poquetes!

Potser seguir una dieta estricta!

Potser berenar ara no ho faig!

Potser sols amanides en poc oli!

Potser sols viure d’aires de cels!

Potser sols menjar núvols!

Potser somniar que m’aprimo!

Potser hauria de beure vi, ara no en bec!

Potser tornar a néixer en una casa de prims!

Potser ja ho he trobat dons si tornaré a néixer en una casa de prims!

Potser abans m’hauré de morir! Quin ÿuÿu!

Potser deixar-ho tal com soc i que la vida faci el que hagi de fer en mi!

Potser ¡Botifarres!..............llargues fins aquí.

Potser s’ha finit!

Potser !Que tingueu un bon dia aquet i tots els restants Si Potser esta clar!

Potser soc en Josep Rof i Rof Potser?