els 8 néts

"Viure és envellir" ¡Força! Endavant sempre!

diumenge, 18 de gener de 2009

guardacantó!


Canon EOS 400D DIGITAL 3/11/2008 per jrrof

Guardacantó, guarda-rodes, mojón, molló, fita, terme.

Molló o Mojón: Senyal permanent que es posa per fixar els límits de propietats o territoris.

Però aquest en concret està posat per protegir la cantonada (guardacantó) de l'edifici “CASERIO DEL CASTELL” en una plaça on hi ha un roure centenari a La Garriga. També es posaven per protegir les entrades dels carros (guarda-rodes), un piló o dues pedres una a cada costat, las rodes de ferro dels carros patinaven a la pedra i salvaguardaven la portalada, tant entra’n com sortint els carruatges.

Podríem dir-nos "pon un mojón en tu vida" “posa un guarda-rodes a la teva vida” “posa un guardacantó a la teva vida” que ens limiti i que ens salvaguardi dels perills de la vida! josep
.
Catalan (G) Guarda-rodes : Guardacantó.Guardacantó . Piló que, col·locat a les vores dels camins o de les carreteres, serveix per a evitar que els vehicles surtin fora de la calçada.

1 2

1_a Granada un mojón Juan Pablo Romero http://www.andaluciaimagen.com/

2 Terminus Augustalis – Pedra de terme d’època romana formada per tres peces que daten del primer ... Terminus Augustalis a la Galeria Municipal de Can Xerracan.