els 8 néts

"Viure és envellir" ¡Força! Endavant sempre!

dijous, 13 de desembre de 2012

estem alerta


españa afilan...els sabres de brossa
 pinten nous aires
per un vell poemaVe de ponent com sempre aquest mal vent, 
però no somiquem, plorem a voltes 
amb els ulls ben oberts; d’altres, irats
tanquem els ulls i els punys per treure forces 
del pou profund de la sang i el neguit. 
Parlo de mi i de tots, i del meu temps 
i d'altres temps esclaus de la mateixa 
mesura de silencis i d'oblit. 
Parlo d'uns ulls que escruten l'horitzó 
perquè una nit s'hi ha d'ofegar la lluna. 
                                                  Miquel Martí i Pol                            
               
a la nostra terra, 
                                                                                      ei compteu...estém alerta II*II